Presentació

Conflicte, Infància i Comunicació (CONINCOM) és una xarxa d’investigació de caràcter interdisciplinari que té com a objecte d’estudi les situacions de conflicte social, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència.
Investiguem els usos socials dels mitjans de comunicació i les TIC i la incidència que els missatges mediàtics tenen sobre les audiències; en especial, les formades per “grups sensibles” de la població com els nens o els adolescents. Però, també, grups socials – com les dones o els immigrants – que han estat històricament discriminats i que no sempre reben un tractament mediàtic adequat.

Les línies d’investigació del grup són:

  • Infància, violència i televisió. La interpretació que els nens fan de les imatges violentes presents en les pantalles.
  • Ètica periodística i tractament del conflicte.
  • Bretxa digital i conflictes intergeneracionals.
  • La violència simbòlica i les identitats violentades. Tractament mediàtic de la violència contra les dones i els grups minoritaris.
  • Les formes de representació de la violència en la publicitat i els seus efectes cognitius i conductuals.

Anuncis