Dr. Manuel Garrido

Manuel Garrido Lora (Sevilla, 1972) és professor titular de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla, on imparteix matèries relacionades amb la publicitat i les relacions públiques. Per aquesta tasca docent ha rebut l’Excel·lència Docent de la Universitat de Sevilla. Doctor en Publicitat i Relacions Públiques, és membre de l’Equip d’Investigació en Mètodes, Anàlisi i Estratègies de la Comunicació Empresarial i Institucional (MAECEI) del Pla Andalús d’Investigació, i participa en tres projectes nacionals de R+D+I. La seva tasca investigadora s’ha concretat en més de quaranta publicacions nacionals i internacionals relatives a la comunicació empresarial i institucional.

També ha impartit cursos d’especialització per a la Confederació d’Empresaris d’Andalusia, el Centre Andalús d’Estudis Empresarials, la Diputació Provincial de Sevilla, l’Ajuntament de Sevilla i la Universitat Internacional d’Andalusia. En l’àmbit internacional, ha donat cursos sobre comunicació publicitària a Buenos Aires (Argentina), L’Havana (Cuba) i Tetuan (Marroc).

Contacte / Web

Anuncis