Prof. Laura Ruano

Premi extraordinari de la VII promoció de llicenciats en Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL) i beca a l’Excel·lència Acadèmica de l’esmentada facultat (2002-2004). Becària del departament d’investigació de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna adscrita al grup Violència i Comunicació i TECCIP (Tecnologia, Comunicació, Ciutadania i Participació) del desembre de 2004 al setembre de 2006. Becària FPI des de l’octubre de 2006.

El juny de 2008 va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats després de presentar el seu treball d’investigació “Els SMS com a mitjà de mobilització sociopolítica. Una aproximació al cas del 13-M”, que va obtenir la màxima nota, un 10. Actualment es troba en fase de redacció de la seva tesi doctoral que analitza els diferents usos comunicatius dels missatges curts de telefonia mòbil.

Ha treballat en diversos departaments de comunicació de fundacions i empreses (Fundació Caixa Catalunya, ATM, etc.) i col·laborat en mitjans de comunicació (El Periódico de Catalunya, La Revista Blanquerna, El Signgular Digital, etc.).

Contacte

Anuncis