Dr. Alfons Medina

Alfons Medina Cambrón (Barcelona, 1970) és doctor en Sociologia (UB) i llicenciat en Geografia i Història (UB), i en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB).

Actualment és professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL), professor associat del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona i professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha participat en diferents investigacions (I + D) nacionals i internacionals desenvolupant aspectes relacionats amb l’educació, els mitjans de comunicació, la immigració, la democràcia deliberativa i les noves tecnologies. Ha estat coordinador del Doctorat de la Facultat de Comunicació Blanquerna en el període 2004-2009 i coordinador del V Congrés Internacional Comunicació i Realitat organitzat per la Facultat de Comunicació Blanquerna.

És avaluador de la revista de comunicació Trípodos i és autor o coautor de diferents publicacions entre les quals podem destacar: Metodologia de la investigació en Comunicació (Ed. UOC), Estudi sociològic de les necessitats educatives a Vic (Editorial Diac / Publicacions Col·legi San Miquel dels Sants), Educació democràtica, habilitats deliberatives i inclusió social. (OEI / OCTAEDRO), Mètodes d’investigació en comunicació (FUOC) i del Report de la investigació a Catalunya. Comunicació i Informació, 1996-2002. Barcelona.

Contacte

Anuncis